Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pirmais mazpulku projekts godam izpildīts

Ceļš tāls un vienmuļš, pazibēja daudz koku, pavisam nedaudz viensētu un vietām pa kādam mājdzīvniekam. Tuvojoties Saldum, jau pirmie zvani no vecākiem. Un tad jau ieraudzījām norādi - Ezere 30 km. Satraukums kļuva aizvien lielāks un lielāks.

Laimīgi sasnieguši galamērķi, devāmies pie reģistrācijas galda. Tur mūs sagaidīja laipnas meitenes, visu izstāstīja un izsniedza pusdienu un launaga talonus. Tad devāmies brokastot. Dzērām siltu tēju, ēdām maizītes un kūciņas. Pēc brokastīm pazuda arī satraukums. Visi kopā devāmies iekārtot mūsu tirgošanās stendu. Kad mūsu mazpulka priekšnieks Edžus Bumbieris kopā ar šoferi Māri bija saskrūvējis sastatnes mūsu stendam, varējām iekārtot preci - pīlādžu ievārījumu, plūškoka tēju un citus labumus.

Ilze Kļava aicināja mūs uz rudens foruma atklāšanu pie mazpulku pieminekļa. Visi 200 dalībnieki ar saviem vadītājiem dziedāja mazpulku himnu. No katra mazpulka viens dalībnieks aizdedza un nolika svecīti. No tām tika izveidota sirds forma. Piemineklis Ezerē uzstādīts tādēļ, ka tur tika izveidots pirmais mazpulks Latvijā. Uz Ilzes Kļavas uzdoto jautājumu:„Vai zināt, cik gadu šogad paliek Latvijas mazpulkiem?” mazpulcēnu atbilde bija ātra - 85. Mūsu priekšnieks E.Bumbieris nolika ziedus pie pieminekļa. Ziedus - sarkanās dālijas, vedām no skolas. Tās rudenīgajā lapu paklājā izskatījās kā mazas, sarkanas liesmiņas. Pēc tam visi pie pieminekļa fotogrāfējāmies.

Turpinājumā devāmies uz tirdziņu, kurā mazpulcēni tirgoja dažnedažādākos produktus un rotas, darbojās radošās darbnīcas un loterija. Mums tirgošanās izdevās. Lielāko daļu preču izpārdevām. Bijām nopelnījuši gardās pusdienas.

Pēc pusdienām devāmies uz sporta zāli, kur sākās foruma nozīmīgākā daļa. Neliela I.Kļavas uzruna un tad pa grupiņām devāmies prezentēt projektus. Amanda Monta darbojās grupā „Mazie dārznieki”, Maija Anete – „Audzēsim Latvijas cūku pupas”, Edžus - „Dabas draugi”, Sabīne un es – „Lielie dārznieki”. Tikmēr skolotāji un šoferīši devās ekskursijā uz Muitas namu.

Pēc projektu prezentācijām arī mēs devāmies ekskursijās. Amanda Monta ar savu grupiņu apskatīja parku un devās pāri robežai uz Lietuvu. Atgriezusies, viņa bija ļoti pacilāta un priecīga par redzēto un dzirdēto. Maijas Anetes grupa pabija Muitas namā, Edžus un skolotāja Anda devās uz Jāņa Sipenieka zemnieku saimniecību. J.Sipenieks interesanti stāstīja par savu privāto elektrostaciju, izrādīja un demonstrēja ierīces. Man un Sabīnei bija jāapskata vietējais muzejs. Bet diemžēl muzejs bija slēgts, un mūsu ekskursija beidzās nesākusies. Mēs brīvo laiku izmantojām, lai pastaigātu pa skolas apkārtni un ieturētu launagu.

Noslēgums notika Ezeres sporta zālē. Visi saņēmām sertifikātus par izstrādātajiem darbiņiem un dāvanas - skaistus sporta maisiņus ar mazpulku logo un avīzīti. Amanda Monta saņēma Pateicību par pārliecinošu projekta prezentāciju un teicamu dalību Kurzemes – Zemgales novadu mazpulku projektu forumā. Maija Anete Betnere saņēma Pateicību, kā arī Atzinības rakstu no Pūres DPC par veiksmīgu projekta ”Audzēsim Latvijas cūku pupas” izpildi. Viņas 10 cūku pupas nonāks Pūres DPC fondos. Visi bijām priecīgi par veicināšanas balvu, kuru saņēmām par interesantāko noformējumu tirdziņā.

Sakām paldies visiem, kuri bija iesaistīti šī foruma organizēšanā un vadīšanā.

 

Laura Šironova,

Valdemārpils vidusskolas mazpulka dalībniece

© Valdemārpils vidusskola