Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mazpulcēnu svinīgā solījuma svētki

                  Tad tika atskaņota mazpulku himna. Pēc tās Edžus izsauca mūs visus pēc kārtas - Amandu Montu Štrausu, Maiju Aneti Betneri, Lauru Šironovu, Sabīni Bērziņu, Zani Bērziņu, Sintiju Beraģi, Džeinu Fridrihsoni, Daci Šilbergu, Brendu Santru Konovu. Visi devām svinīgo solījumu. Rita Rozenberga, bijusī Valdemārpils mazpulku vadītāja, izsniedza organizācijas biedra kartes.
                 Saņēmām ziedus, kalendārus, solījuma tekstu – skaisti noformētu, no mūsu priekšnieka. Vadītāja Anda Dzene  visiem dāvāja grāmatu, kurā ierakstīta mazpulku devīze „ Augsim Latvijai! ” Devīzi atkārtojām visi kopā. Devīze izskanēja kā apliecinājums mūsu vēlmei darboties.Priecājos, ka mūs sveica arī mana klases audzinātāja Aira. Viņa vienmēr mūs iepriecina. Skolas direktors, bijušais mazpulcēns, Andris Dzenis vēlēja strādāt un lepoties ar paveikto.
              Pēc tam baudījām svētku kliņģeri un liepziedu tēju, dzērām bērzu sulas.Kopīgi pārrunājām jaunās projektu tēmas. Jaunu ideju iedvesmoti devāmies mājās.
Paldies saku skolotājai Andai, ka bija man divus gadus bija iespēja darboties mazpulkos. Skumji, ka šogad beigšu 12. klasi, bet prieks, ka iesāktais darbs turpināsies. Ceru, ka nākošie solījuma svētki būs tikpat jauki un radoši.

Valdemārpils mazpulku preses sekretāre Zane Bērziņa

© Valdemārpils vidusskola